تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

هدف ها

 • اصلاح و بهبود اصول و روش‌های طراحی و مهندسی
 • ارتقای دانش مديران واحدهای مختلف
 • ارتقای دانش پرسنل در همه واحدها
 • بالا بردن توان علمی کارشناسان در جهت ايجاد فناوری بومی
 • بالا بردن توان علمی کارشناسان در جهت افزايش قدرت رقابت با ساير توليدکننده‌ها

فعالیت ها

 • برگزاری دوره‌های آموزشی درون ‌سازمانی و برون ‌سازمانی مطابق برنامه‌ی نيازسنجی برای واحدهای مختلف کارخانجات
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی
 • ارائه‌ی سمينارها توسط کارشناسان
 • تدوين و تکثير جزوات آموزشی جهت ارتقای سطح علمی همکاران
 • اجرای پروژه‌های تحقيقاتی در زمينه‌های مخابرات، BTS، موبايل، منابع تغذيه و تجهيزات پزشکی
 • همکاری با دانشگاه به ‌صورت اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک

گروه های آموزشی

 • گروه آموزش شبكه تلفن همراه و شبكه ثابت
 • گروه فناوری اطلاعات و برنامه‌نويسی
 • گروه زبان انگليسی
 • گروه ايمنی و بهداشت
 • گروه آموزشی مديريت و سامانه‌های مديريتی

امتیاز های آموزشی

 • ارائه ی دوره‌های آموزشی توسط استادان با تجربه و متخصص
 • آموزش کاربردی مطالب
 • ارائه‌ی مدرک معتبر
 • طـراحی، تدويـن و اجـرای دوره‌هـای آموزشــی مبتنی بر نـياز شرکت های مختلف
 • همکاری آموزشی با مؤسسات معتبر، از جمله سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان مديريت صنعتی و...
 • نظارت و ارزشيابی مستمر برنامه‌های آموزشی
 • مميزی‌های دقيق و رفع نقص‌های احتمالی