تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

امور پشتیبانی فنی و سرویس‌های مخابراتی در كارخانجات مخابراتی ایران، هم ‌زمان با انتقال فناوری سوئیچ های دیجیتال، به‌ صورت واحدی مستقل تأسیس شد و فعالیت خود را در زمینه های پشتیبانی از مراكز سوئیچ دیجیتال، منابع تغذیه و سیستم ‌های Access آغاز نمود. این واحد با بهره‌گیری از كارشناسان باتجربه و ابزارهای دقیق و پیشرفته و همچنین ارتباط مستمر با شركت‌های معتبر جهانی در زمینه‌ مخابرات جهت انتقال فناوری جدید، نیازهای مشتریان گرامی را در كمترین زمان ممكن پاسخگو می‌باشد.

 

نصب، راه اندازی و پشتیبانی

 • سوییچ های NEAX ،S12 ،EWSD
 • سایت های BTS، موبایل اضطراری و موبایل روستایی (WLL)
 • تجهیزات Access ،SDH ،A/B wire ،V5 ،MSAN

خدمات

 • بر طرف کردن عیب های سخت افزاری و نرم افزاری مراکز
 • برگزاری دوره های آموزشی مختلف جهت نیروهای متخصص مشتری
 • پاسخگویی به سؤالهای فنی مشتریان و ارایه اطلاعات لازم به شرکتهای طرف قرارداد
 • ارایه خدمات به واحد نگهداری مراکز مخابراتی زیر ساخت
 • اعمال PATCH و ارتقای نسخه های نرم افزاری مراکز
 • حضور سریع و بموقع در محل جهت رفع خرابی
 • رفع خرابی سوئیچ های مخابراتی NEAX، S12، EWSD و تجهیزات Access ،SDH ،A/B wire ،V5 ،MSAN بصورت تلفنی یا حضوری در کمترین زمان

توانمندیها

 • دارا بودن مراکز آموزشی در شیراز و تهران
 • بکارگیری تجهیزات جدید و به روز جهت افزایش کیفیت در راستای ارتقا سرویس های مخابراتی
 • بکارگیری نیروهای متخصص بومی در مراکز استانها
 • اجرای نیازمندیهای شرکتهای مخابراتی جهت استفاده بهینه از شبکه های ارتباطی از قبیل طرح همکدی
 • تست دوره ای مراکز مخابراتی جهت تشخیص به موقع اشکال های حاد و اساسی
 • Site Survey مربوط به مراکز و شبکه های مخابراتی
 • ارایه مشاوره و طراحی در خصوص شبکه های Access و Transmition
 • برگزاری دوره های آموزشی سیستمهای مخابراتی و تجهیزات ACCESS شاملA/B wire ،V5 ،MSAN ،SDH
 • انجام خدمات مشاوره ای ونگهداری مراکز تلفن سوئیچ های NEAX، S12 ، EWSD در کلیه استان ها
 • نگهداری سایت های BTS
 • بهسازی و بهینه سازی سایت های BTS