ورود

ورود به سایت

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بیاد اور

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۸۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

 

ترکیب سهامداران کارخانجات مخابراتی ایران در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصدسهام
۱ شركتهای سرمایه گذاری استانی( سهام عدالت ) ۱,۱۳۲,۳۷۶,۶۴۷ ۳۵.۰۰%
۲ شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند ۲۴۰,۷۲۵,۳۳۴ ۷.۴۴%
۳ سایرین - اشخاص حقیقی و حقوقی ۱,۸۶۲,۲۶۰,۰۱۹ ۵۷.۵۶%
جمع ۳,۲۳۵,۳۶۲,۰۰۰ ۱۰۰%

 

 

 

 

 

تماس با امور سهام

تلفن تماس:37263040-071