هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تله کام 2017)

نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی که می توان از آن به عنوان بزرگترین رویداد در حوزه مخابرات و ارتباطات کشور نام برد ، در مهر ماه برگزار گردید . این نمایشگاه هر‌ساله با استقبال گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آن مواجه می گردد از این رو شرکت کارخانجات مخابراتی ایران همانند سالهای گذشته با هدف معرفی محصولات جدید ، در هجدهمین دوره نمایشگاه حضور فعال و اثربخش داشته است.

 

ادامه مطلب: هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تله کام 2017)