روز یکشنبه مورخ 29 مهر ماه 1397 مراسم تجلیل و تکریم از زحمات گرانقدر آقای مهندس محمد مهدی حسین پور در سالن اجتماعات شرکت برگزار شد و در این جلسه از زحمات ایشان در طول دوران تصدی مدیر عاملی شرکت تقدیر و قدردانی گردید و سپس آقای دکتر عبدالرضا رضوانی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت کارخانجات مخابراتی ایران معرفی شدند.