در آغاز جلسه، دکتر رضوانی مدیر عامل محترم ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان، اجرای آبیاری هوشمند در شهرستان جهرم را ضروری دانسته و خواهان اهتمام جدی باغداران در حمایت از این دستگاه شد. ایشان به تاکید وزیر محترم ارتباطات در خصوص اجرای آبیاری هوشمند در شهرستان جهرم با هدف مدیریت آب کشاورزی اشاره نموده و در خصوص نصب نمونه های پایلوت در شهرستان با تخفیف ویژه قول مساعدت داد. دکتر رضوانی از مدیریت جهاد کشاورزی جهرم خواست علاوه بر نمونه های معرفی شده جهت اجرای نمونه پایلوت، باغات دیگری را نیز به شرکت معرفی نمایند. مدیر عامل محترم خواستار برگزاری جلسه در جهرم با حضور مدیران و کارشناسان شرکت، در اولین زمان ممکن شد. سپس مهندس شهابی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با تشکر از مدیرعامل و کارکنان شرکت، در خصوص حمایت کامل آن مدیریت از اجرای آبیاری هوشمند قول مساعد داد. در ادامه مهندس بهرامی، باغداران را با نحوه عملکرد سامانه آشنا نموده و به سوالات مطرح شده پاسخ داد. در پایان میهمانان از نمونه پایلوت اجرا شده در شرکت بازدید نموده و از نزدیک با قابلیت های سامانه آبیاری هوشمند آشنا شدند. در این جلسه تعدادی از باغداران پیشرو جهرم خواستار اجرای آبیاری هوشمند در باغ خود شدند. مزید برآن، مقرر گردید در هفته دوم بهمن ماه جلسه شورای کشاورزی شهرستان جهرم با حضور تعدادی از مسئولان و باغداران شهرستان و با دعوت از مدیرعامل و کارشناسان ITMC در شهرستان جهرم برگزار گردد.