در جلسه ای که با حضور مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان و مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس و مدیران کارخانجات مخابراتی ایران تشکیل گردید،سامانه کاملا بومی سازی شده و آبیاری هوشمند معرفی و از نمونه عملیاتی شده آن در محوطه کارخانه بازدید و کاربردها و مزایای سامانه آبیاری هوشمند بصورت عملی تشریح گردید.

  ویژگیهای این دستگاه عبارتند از:
 • امکان برنامه ریزی خودکار آبیاری بدون نياز به حضور در محل برحسب: ميزان رطوبت خاك و نياز گياه به آبمیزان تبخیر-تعرق گیاه
 • ایجاد مکانیسم زمانبندی آبیاری در صورت لزوم
 • ایجاد توانمندی یادگیری زمان و میزان درست آبیاری در طول زمان نظارت دقیق و آنلاین بهره‌بردار از كليه‌ مراحل آبياري از طريق شبكه تلفن همراه
 • ثبت سابقه آبیاری در سامانه و سیستم مرکزی و ایجاد امکان پایش و کنترل دوره ای متمرکز
 • ایجاد مکانیسم پایش رطوبت و دما بصورت آنلاین در مزارع و باغات
 • ایجاد مکانیسم آنلاین پایش میزان آب مصرفی
  دلایل انتخاب محصول
 • نیاز مبرم به صرفه‌جویی و مصرف بهینه منابع آب به‌عنوان یک وظیفه ملی و رفع چالشهای پیش رو به منظور کاهش هدر رفت آب در بخش کشاورزی (حدود ۸۰ درصد هدر رفت آب در حوزه کشاورزی است)
 • برآورد نیاز آبی محصول کشاورزی با استفاده از پارامتر ETC (تبخیر-تعرق)
 • محاسبه خودكار نیاز آبی محصول کشاورزی براساس پارامترهای اندازه‌گیری شده
 • زمان‌بندی انجام آبیاری برای ساعت‌های خنك‌تر، جهت صرفه‌جویی در مصرف آب و بهینه نمودن کارایی آبیاری
 • تجهیز مزارع، باغات و فضاهای سبز به سنسورهای هواشناسی (دما و رطوبت)، رطوبت خاک، پارامترهای جوی و غیره
 • آبیاری خاک به اندازه نیاز گیاه و جلوگیری از شسته شدن خاک و هدر رفت مواد آلی و معدنی خاک و در نتیجه کمک به اقتصاد کشاورز
 • ایجاد سامانه کنتور هوشمند با قدرت قرائت از راه دور و بصورت آنلاین به عنوان یک توانمندی فرعی محصول
 • جمع آوری اتوماتیک و آنلاین اطلاعات آماری دقیق از وضعیت آب و هوایی مزارع و باغات، میزان مصرف آب و غیره