جلسه اختصاصی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس

در این جلسه که در دفتر معاون محترم استانداری فارس برگزار گردید در خصوص پروژه حائز اهمیت افتتاح کارخانه نوآوری در محل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران بحث شد.مهندس رحمانی،معاون استانداری فارس خواستار پیگیری جدی در این خصوص شد تا در اسرع وقت بستر ایجاد این کارخانه نوآوری فراهم شود.

در این جلسه دکتر سهرابی،از آماده بودن تفاهم نامه چهارجانبه فی مابین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،معاونت علمی ریاست جمهوری،استانداری فارس و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران خبر داد که در آینده نزدیک به جمع بندی و امضا خواهد رسید.