انتخاب مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران(ITMC) به عنوان دبیر کمسیون مالی-حقوقی اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران (مپتا)

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، دکتر عبدالرضا رضوانی، مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در انتخابات کمسیون مالی-حقوقی اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران(مپتا)،که در روز چهارشنبه، ۹۸/۳/۸ برگزار شد، توانست با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیر کمیسیون مذکور انتخاب شود.

گفتنی است اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران(مپتا) به منظور هم افزایی، تقویت، و حمایت از شرکت ها و ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی در صنعت ارتباطات در سال ۸۸ تاسیس گردیده است که شناسایی و حضور فعال در بازار های هدف داخلی و خارجی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی، تشکیل کار گروه های تخصصی در زمینه های مختلف صنعت مخابرات، جذب شرکت های فعال در صنعت مخابرات و... از اهداف آن می باشد.

روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران(ITMC)، کسب این موفقیت بزرگ را به تمامی تلاشگران صنعت مخابرات فارس تبریک می گوید.