به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، دومین جلسه ایجاد و راه اندازی کارخانه نوآوری ITMC فارس برگزار و از روند عملیات اجرایی ساخت آن بازدید بعمل آمد.

در این جلسه که به میزبانی کارخانجات مخابراتی ایران و به دعوت مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و با حضور دکتر قادری فر، رییس محترم مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، هولدینگ سرمایه گذاری عطار و نماینده محترم پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ict برگزار شد، کلیات مدل مفهومی کارخانه مورد تصویب قرار گرفت. همچنین تصمیمات لازم جهت تسریع روند اجرایی پروژه و همکاری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری و سازمان صمت اتخاذ گردید.

گفتنی است در صورت عدم بروز مشکل طی بازه زمانی کمتر از یک ماه، فاز A1 کارخانه نوآوری آماده بهره برداری می گردد.