بازدید جناب آقای مهندس گردان، مدیر کل محترم صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت،معدن و تجارت و جناب آقای مهندس ایزدی، مدیر کل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس از کارخانجات مخابراتی ایران