به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، دکتر محمد زاده معاون نظارت و ارزیابی دانشگاه علمی کاربردی کشور در نشست خبری که بصورت ویدیو کنفرانس با حضور روسای مراکز سراسر کشور برگزار گردید، نتایج ارزیابی مراکز علمی کاربردی را اعلام کرد که در این ارزیابی مرکز علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران به عنوان مرکز برتر استان فارس و شایسته تقدیر معرفی شد.

گفتنی است این ارزیابی براساس اطلاعات سامانه های آموزشی ،پژوهشی، فرهنگی و اطلاعات بارگزاری شده توسط مراکز صورت گرفته است.