استقبال وزیر فناوری سوریه از همکاری با شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در نمایشگاه بازسازی سوریه ۲۰۱۹

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، در حاشیه بازدید وزیر فناوری سوریه از نمایشگاه بازسازی سوریه ۲۰۱۹ که در شهر دمشق در حال برگزاری است، ایشان ضمن آشنایی با فعالیت ها و دستاوردهای کارخانجات مخابراتی ایران، برای همکاری مشترک استقبال کردند. وزیر فناوری سوریه، نماینده خود آقای اشرف کاتنا را برای همکاری ویژه با کارخانجات مخابراتی ایران مامور نمودند. انتظار می رود بازار سوریه در دوران پسا جنگ، بستر مناسبی برای صادرات محصولات و همکاری های دوجانبه کارخانجات مخابراتی ایران و این کشور باشد.