افتتاح اولین خانه فرهنگ کار و تلاش در استان فارس در کارخانجات مخابراتی ایران با حضور معاونت محترم رفاه و اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس‌

به گزارش روابط عمومی کارخانجات مخابراتی ایران، اولین خانه فرهنگ کار و تلاش استان فارس با حضور جناب آقای خادم الحسینی، معاونت محترم رفاه و اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، جناب آقای حسینی، رییس محترم امور فرهنگی ورزشی کارگران اداره کل تعاون فارس، جناب آقای فیروزی، سرپرست محترم اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شیراز، دکتر رضوانی مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران و جمعی از پرسنل شرکت افتتاح گردید.

آشنایی نیروی کار با فضای کار و تلاش، رصد برنامه های فرهنگی، توانمندسازی نیروی کار، تقویت بنیه دینی نیروی کارو... از جمله اهداف خانه فرهنگ کار و تلاش می باشد.