حضور ITMC در نمایشگاه بین المللی باکوتل 2019 آذربایجان

حضور شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در نمایشگاه بین المللی باکوتل 2019 آذربایجان و بازدید رییس جمهور محترم آذربایجان و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستاوردهای کارخانجات مخابراتی ایران

 

 

بازدید رییس جمهور محترم آذربایجان

 

بازدید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات