ورود

ورود به سایت

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بیاد اور

 مدیرعامل جدیدشرکت کارخانجات مخابراتی ایران منصوب گردید

پیرو جلسه هیئت مدیره ی شرکت،مورخ چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ آقای مهندس سیدعلیرضا مریخی به عنوان مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران منصوب گردیدند.

 

 

رئیس هیئت مدیره  نائب رئیس هیئت مدیره
 دکتر جمشید آقایی  دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

 

 عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره   عضو هیئت مدیره 
مصطفی اسماعیلی  سید محمد سبط احمدی عبدالرضا رضوانی

 

مدیرعامل
مهندس سید علیرضا مریخی