نهمین جلسه کمیته راهبردی کارخانه نوآوری شیراز با حضور اعضا در کارخانجات مخابراتی ایران برگزار شد

 

 

  
   
   

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، در این جلسه مهندس سهرابی، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس با تبریک انتصاب مهندس مریخی بعنوان مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، گزارشی از فعالیت های صورت گرفته و برنامه های کمیته جذب و استقرار کارخانه نوآوری itmc شیراز را بیان نمود. در ادامه مهندس صمدی، نماینده شرکت عطار ضمن بیان گزارش فعالیت های صورت گرفته در خصوص راه اندازی کارخانه نوآوری، از فرآیند انتخاب و معرفی مدیر عامل و مدیر بازار این کارخانه خبر داد و به معرفی اسامی ایشان تا چند روز آینده اشاره کرد. وی همچنین خواستار اجرای تعهدات طرفین پیمان همکاری شد. دکتر ارفع، معاون رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز در این جلسه با دریافت گزارش های اعضا، بر تلاش برای آمادگی هرچه بیشتر به منظور افتتاح این کارخانه با حضور ریاست محترم جمهوری تا پایان سال خبر داد.

گفتنی است کارخانه نوآوری شیراز در محل کارخانجات مخابراتی ایران قرار دارد که به زودی توسط ریاست محترم جمهوری مورد بهره برداری قرار می گیرد.