بازدید مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، جناب آقای مهندس خسروی بهمراه تعدادی از مدیران آن شرکت از کارخانجات مخابراتی ایران

 

 

 

به گزارش روابط عمومی کارخانجات مخابراتی ایران، مهندس خسروی، مدیر عامل و تعدادی از مدیران محترم شرکت توزیع نیروی برق استان فارس روز چهارشنبه چهاردهم اسفند با حضور در جلسه مشترک با مدیران کارخانجات مخابراتی ایران، از نزدیک با توانمندی های ITMC آشنا شدند.

در این دیدار در خصوص بهره گیری از توانمندی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در تولید کنتور های هوشمند مشترکین برق خانگی مبتنی بر دانش اینترنت اشیا بحث و تبادل نظر شد.