تلفن:  ۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

پیگیری و بررسی مشکلات شرکت ایران خودرو فارس و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

  به گزارش روابط عمومی کارخانجات مخابراتی ایران، در جلسه ای با حضور دکتر آقایی، رییس هیأت مدیره و مهندس مریخی، مدیر عامل شرکت با دکتر فرشاد مقیمی، مدیر عامل شرکت ایران خودرو و با حضور دکتر قادری، نماینده مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسلامی، انتظارات و توقعات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از شرکت ایران خودرو در خصوص قرارداد ایران خودرو فارس پیگیری گردید.

بر اساس قرارداد اولیه، بنابراین بوده که شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، زمین و امکانات اولیه را تامین کرده و شرکت ایران خودرو هم متعهد گردیده که سه خط تولید برای تولید خودرو سبک، ون و کامیون در شیراز مستقر کند. علی رغم این که شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به تعهدات خود عمل نموده، ولی شرکت ایران خودرو به تعهدات خودش عمل نکرده است.

در این جلسه از ایران خودرو خواسته شد تا با تعیین هیئت مشخص، با کار کارشناسی مجدداً آورده دو طرف ارزیابی شده و سهام هرکدام از این شرکت ها را تعیین تکلیف نمایند.

همچنین در صورت امکان، زمینه ورود شرکت ایران خودرو فارس به بورس نیز فراهم شود. شاید نیاز باشد که سرمایه‌گذار سومی در کنار دو شریک قرار گیرد تا با آوردن سرمایه جدید خط رنگ و خط بدنه در شیراز مستقر شود. سرمایه‌گذار جدید باید کمک کند تا نیازی به آوردن بدنه رنگ شده از تهران به شیراز و برگرداندن خودروهای تولیدی به تهران نباشد. در این رابطه توافقاتی صورت گرفت که انتظار می رود هرچه زودتر این توافقات اجرایی گردد.