تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

دعوت به همکاری

دیدار جناب آقای مهندس مرادی، مدیر عامل محترم شرکت صنایع تسلیحاتی شهدای فجر شیراز و هیئت همراه با جناب آقای دکتر نصیری، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل، جناب آقای مهندس حیدری، قائم مقام مدیر عامل و جمعی از مدیران شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، مهندس مرادی، مدیر عامل محترم شرکت صنایع تسلیحاتی شهدای فجر شیراز و هیئت همراه با جناب آقای دکتر نصیری، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل، جناب آقای مهندس حیدری، قائم مقام مدیر عامل و جمعی از مدیران شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در محل شرکت ITMC دیدار و پیرامون توسعه روابط طرفین بحث و گفتگو کردند