چهارشنبه 3 آبان ماه ، طی مراسمی با حضور مقام عالی محترم وزارت جهاد کشاورزی و استاندار محترم فارس در شرکت کارخانجات مخابراتی ایران  از سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند رونمایی گردید. این سامانه که برای نخستین بار در کشور تولید شده است ، از لحاظ سخت افزار و نرم افزار کاملا هوشمند می باشد و طراحی و تولید سامانه توسط متخصصان شرکت کارخانجات مخابراتی ایران انجام گرفته و پیاده سازی شده است و از نرم افزار و سخت افزار صد در صد بومی بهره می برد . با استفاده از این سامانه می توان از یک و نیم تا 200 هکتار از اراضی زراعی ،  باغات ، پارک ها و ... را کنترل ، برنامه ریزی ، آبیاری و مدیریت نمود و ضمن افزایش 24 درصدی بهره وری تولید محصول ، مصرف آب نیز  30 درصد کاهش خواهد یافت.