تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

 لیست محصولات و خدمات قابل ارائه به مشتریان  
 ردیف  محصول  مشتریان
۱ انواع راک منابع تغذیه (out door ،in door)  اپراتورهای مخابراتی - شرکت مخابرات ایران 
۲ کولر های مخابراتی   اپراتورهای مخابراتی - شرکت مخابرات ایران 
۳  رکتیفایر اپراتورهای مخابراتی - شرکت مخابرات ایران 
۴  ونتیلاتور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
۵  سامانۀ هواشناسی وزارت کشاورزی - وزارت نیرو  
۶ سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند    وزارت کشاورزی - وزارت نیرو - مشتری عام - سایر
۷ سامانه کنترلر بار سرمایشی و کنتور    تمامی سازمانها - مشتری عام
۸ کانکس اضطراری    سایر سازمانها
۹  طراحی و تولید انواع قطعات مکانیکی  سایر
۱۰  سامانه سطح سنجی مایعات و سیلاب  شهرداریها
۱۱ GPS  تمامی سازمانها
۱۲ تابلوی توزیع برق AC و DC  وزارت نیرو - سایر
۱۳ پلنت پرظرفیت   اپراتورهای مخابراتی - شرکت مخابرات ایران
۱۴  انواع دکل های خود ایستای رادیویی و مخابراتی اپراتورهای مخابراتی - سایر سازمان ها
۱۵  انواع قطعه سازی انحصاری و اختصاصی  سایر سازمانها
۱۶  طراحی و ساخت تجهیزات PASSIVE/ACTIVE(FTTX) اپراتورهای مخابراتی - شرکت مخابرات ایران - سایر
۱۷  تزریق آلومینیوم( دایکاست )  سایر
۱۸ تولید و تعمیر انواع بردهای مخابراتی و خدمات پس از فروش   اپراتورهای مخابراتی - شرکت مخابرات ایران - سایر
۱۹ طراحی ، نصب و راه اندازی مراکز مخابراتی و پشتیبانی فنی آن    اپراتورهای مخابراتی - شرکت مخابرات ایران
۲۰  نگهداری شبکه های مخابراتی شرکت ارتباطات زیرساخت - اپراتورهای مخابراتی