تلفن:۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از ITMC وکارخانه نوآوری

دکتر قائدی رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و جمعی از اساتید این دانشگاه صبح روز سه شنبه 23 شهریورماه با دکتر نصیری مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران دیدار و از بخش های مختلف شرکت و کارخانه نوآوری بازدید کردند. 

ادامه مطلب...