تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

دیدار نماینده مردم شیراز و زرقان با شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

نحوه اجرایی کردن سیستم کنترولر متمرکز سرمایش و گرمایش ابداعی کارخانجات_مخابراتی_ایران (زیمنس)

 

 

 

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در پیامی جهت گزارش به مردم حوزه انتخابیه نوشت: در جلسه ۲ ساعته امروز نحوه اجرایی کردن سیستم کنترولر متمرکز سرمایش و گرمایش ابداعی کارخانجات_مخابراتی_ایران (زیمنس) برای کاهش_مصرف_برق در تابستان را بررسی و با معاونین و مدیران وزارت نیرو و مدیران استانی رایزنی و تصمیم گیری شد.