تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

 گام بلند ITMC در مسیر تجارت محصولات با اروپا

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، صبح امروز با دیدار مدیران عامل کارخانجات مخابراتی ایران و شرکت همکار اروپایی، به دنبال تاسیس شرکت "توسعه فناوری پارس مدل" با همکاری کارخانجات مخابراتی ایران و شرکت مذکور، مدیران دو شرکت در خصوص نحوه پیشبرد امور اجرایی فی مابین توافق کردند.

 

  

روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران