تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

 

  

 

بازدید جناب آقای مهندس امیری رئیس کل محترم حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران