تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

 

  

 

بازدید جناب آقای دکتر داداشی زین الدین نائب رییس محترم شرکت ایران خودرو از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران