تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

پیام دکتر روح اله نصیری، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به مناسبت ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار

«اگر زحمات شما خبرنگاران نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نمی‌شود. شما آن را حفظ می‌کنید و در اختیار افکار مردم قرار می‌دهید. بدون این دوربین‌ها، قلم‌ها و دلسوزی‌های شما برای تهیه و تنظیم اخبار و مطالب، این کارهای ما مثل یک چیزهای تثبیت نشده است.»

ادامه مطلب...

قدرشناسی ضرورت تداوم همکاری های حمایتی است

روابط عمومی کارخانجات مخابراتی ایران در پاسخ به اظهارات مدیرعامل کارخانه نوآوری در رسانه های کشور پیرامون عدم همکاری ITMC با کارخانه نوآوری ، توضیحات زیر را برای آگاهی مخاطبان فرهیخته این مجموعه و دیگر مخاطبان آن ارایه کرده است. این توضیحات را در زیر می خوانید.

ادامه مطلب...