بازدید ریاست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران 

جناب آقای دکتر محمد کاظمی فرد، ریاست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از آخرین دست آوردهای صنعت مخابراتی شرکت ITMC بازدید به عمل آوردند . 

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، در این دیدار که پیش از ظهر دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۱۶ انجام گردید؛ جناب آقای دکتر افشین انصاری رئیس هیئت مدیره و جناب آقای محمد رضا خدابخشی مدیر عامل شرکت ITMC ضمن تشریح فعالیت ها و ظرفیت های خوب شرکت، مسائل و موانع در مسیر توسعه و پیشرفت صنعت را بیان نمودند.

در ادامه این دیدار دکتر کاظمی فرد ضمن ابراز خرسندی از وضعیت موجود و پیشرفت بسیار زیاد حاصل شده در شرکت از بخش های مختلف کارخانه بازدید به عمل آوردند و موضوعات متعددی در خصوص خرید و سرمایه گذاری در کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و از همکاری و مساعدت شرکت ITMC در این مسیر، تقدیر به عمل آمد.

FA_IR