با حضور نماینده محترم نهاد ریاست جمهوری در محل ITMC صورت پذیرفت:

پیگیری مسائل شرکت ITMC در مسیر احیای کامل شرکت ITI

🔹 بازدید نماینده محترم نهاد ریاست جمهوری از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) و شرکت کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) با هدف مشاهده روند پیشرفت خطوط تولید محصولات مخابراتی.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران پیش از ظهر روز چهار شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور جناب آقای دکتر قضابانویی نماینده محترم نهاد ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر کشاورز معاون محترم صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و جناب آقای دکتر باقری معاون محترم دفتر سرمایه گذاری و اقتصادی استانداری فارس در محل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، ضمن بازدید از خطوط تولید شرکت ITMC و ارائه توانمندی‌ها، محصولات و بررسی مسائل کلان شرکت، برنامه های مدون شرکت ITMC جهت احیای کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران(ITI) نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار که محمد رضا خدابخشی مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران نیز حضور داشتند، ضمن ابراز خرسندی و اتفاق نظر جمع از راه اندازی مجدد خطوط تولید در شرکت ITI توسط متخصصین شرکت ITMC، بر حمایت کامل دولت در جهت حل مسائل کلان شرکت ITMC و بهره گیری از ظرفیت ها و توان این شرکت در مسیر احیای کامل کارخانه صنایع مخابراتی راه دور (ITI) تاکید شد و در نهایت مقرر گردید مسائل و موارد به طور کامل به سمع و نظر رئیس جمهور محترم رسانیده شود.

FA_IR