آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی صاحب سهم دعوت به عمل می آید تا در
 جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ واقع در محل دفتر مرکزی کارخانه به آدرس شیراز کیلومتر دوم
 بلوارمدرس برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. خواهشمند است به منظور جلوگیری از تجمع و تسریع در امور، سهامداران یا وکلای قانونی آنها که قصد حضور در مجمع
 را دارند حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری مجمع اطلاعات خود (مدارک هویتی، برگه سهام و یا وکالتنامه) را در سایت www.itmc.ir بار گذاری و یا به پست الکترونیکی
 saham@itmc.ir  ارسال فرمایند و در روز جلسه فوق با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و هویتی خود جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع، یک ساعت قبل از
 تشکیل جلسه  مراجعه فرمایند.
ضمنا جهت مشاهده آنلاین مجمع ، به آدرس www.itmc.ir مراجعه فرمایید.
دستور جلسه :
  • تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد
 
 

                                                                                                                                                                                                              هیات مدیره

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

FA_IR