گزارش تصویری صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز فارس از راه اندازی فاز دوم کارخانه صنایع مخابراتی راه دور شیراز ITI توسط متخصصین شرکت ITMC

🔹 پس از گذشت ۲۱ روز از بازدید رئیس محترم قوه قضاییه و هیئت همراه از کارخانه صنایع مخابراتی راه دور شیراز ITI ، فاز دوم ، سالن الکترونیک این مجموعه صنعتی به همت متخصصین شرکت کارخانجات مخابراتی ایران ITMC فعال شد.

FA_IR