تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

کارخانجات مخابراتی ایران با در اختیار داشتن نفرات متخصص و همچنین با بهره مندی از تجهیزات پیشرفته و دقیق تست و اندازه گیری، توانمندی تعمیر و عیب یابی انواع بردها و تجهیزات تولیدی مربوط به شرکتهای Huawei ،ZTE ،Alcatel ،NEC ،Siemens و سایر بردهای الکترونیکی را دارا می باشد. از تجهیزات مورد استفاده در این بخش میتوان به دستگاههای تست درون مداری برد برای تشخیص و عیب یابی قطعات معیوب، دستگاههای تست عملکرد جهت تعیین کارکرد صحیح برد یا ماژول و دستگاه تست نهایی به منظور انجام فرآیند شبیه سازی جهت بررسی نحوه ارتباط برد یا ماژول با سایر اجزای سیستم اشاره کرد.