تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

تلفن گویا  ۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹

 ردیف  نام و نام خانوادگی  تلفن ثابت/۰۷۱ سمت سازمانی (طبق تاپ چارت)
۱ محمد کمال پور ادیب ۳۷۲۶۲۶۰۹  مدیر دفتر مدیرعامل و هیئت مدیره
۲ محمدرضا سجادی ۳۷۲۷۵۲۴۴ معاونت تولید
۳ عباس بهرامی   ۳۷۲۵۰۰۳۷  معاونت بازرگانی،تدارکات و پشتیبانی
۴ اردوان اکبرپور ۳۷۲۵۰۰۲۶ معاونت پژوهش
۵ علیرضا شهبازی ۳۷۲۷۰۰۲۴ معاونت اقتصادی و منابع انسانی
۶ پیمان برازنده ۰۲۱-۲۲۸۵۹۵۰۰  مدیر دفتر تهران
۷ محمد راستی کردار ۳۷۲۶۹۴۰۴  سرپرست حراست
۸ ابوطالب کریمی فرد ۳۷۲۵۰۰۳۹  مدیر واحد حقوقی
۹  نازیلا بیات ترک ۳۷۲۶۳۰۴۰   رییس امور سهام و بورس
۱۰ رایان آرسته ۳۷۲۵۰۰۴۱  رئیس سیستم های اطلاعات مدیریت
۱۱ هنگامه مرودشتی پور ۳۷۲۶۸۰۹۵ مدیر تدارکات
۱۲ محمدمهدی حسین پور  ۳۷۲۶۶۵۶۲  سرپرست مدیریت پروژه های شرکت
۱۳ مرجان ملی پور  ۳۷۲۶۰۱۸۹  مدیر برنامه ریزی 
 ۱۴  زهره صباغ  ۳۷۲۷۰۰۲۱  مدیر طرح ومهندسی فروش
۱۵  حامد آرزومندان  ۳۷۲۶۸۱۴۳  مدیر پشتیبانی فنی مراکز
۱۶  محمد کمال پورادیب   ۳۷۲۶۸۰۹۳  مدیراموراداری ومنابع انسانی
۱۷  ژیلا کمال زاده  ۳۷۲۷۵۴۹۶    مدیربازاریابی
۱۸  مهدی همتی علمدارلو ۳۷۲۶۸۰۹۲   مدیر امور مالی
۱۹   آرش  مردانی ۳۷۲۷۵۲۴۴  مدیر تولید قطعات اولیه 
۲۰   محمدهادی حکیم رابط ۳۷۲۶۴۳۰۳  مدیر فنی مهندسی 
۲۱  علی اکبر قریب شاهی ۳۷۲۵۲۵۳۲   مدیر کنترل کیفیت 
۲۲  محسن سجادنیا  ۳۷۲۵۲۵۳۲  مدیر تولید محصول 
۲۳  سمیه رضائیان   ۳۷۲۵۲۵۳۲  مدیر طراحی محصول 
۲۴   آرمان حسنیان ۳۷۲۶۹۷۰۶  مدیر امور فرهنگی