تلفن:۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

قدرشناسی ضرورت تداوم همکاری های حمایتی است

روابط عمومی کارخانجات مخابراتی ایران در پاسخ به اظهارات مدیرعامل کارخانه نوآوری در رسانه های کشور پیرامون عدم همکاری ITMC با کارخانه نوآوری ، توضیحات زیر را برای آگاهی مخاطبان فرهیخته این مجموعه و دیگر مخاطبان آن ارایه کرده است. این توضیحات را در زیر می خوانید.

ادامه مطلب...

فرم مجمع عمومی عادی سالیانه- نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت دوم تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹