تلفن:۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

همکاری سه جانبه در پروژه تولید خودروهای برقی 

روابط عمومي شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از همکاری سه جانبه ITMC ، دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت خودرو سازان جنوب در تولید خودرو و موتورسیکلت برقی در این کارخانه خبرداد.

روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام کرد : صبح روز دوشنبه ودرمحل کارخانجات مخابراتی ایران، تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین ITMC ، دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت خودرو سازان جنوب به امضای مدیران این شرکت ها رسید. در مراسم انعقاد این تفاهم نامه دکتر آقایی رئیس هیئت مدیره، دکتر نصیری مدیرعامل و مهندس پوراکبریان عضو هیئت مديره ITMC، دکتر علویان مهر رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و دکتر حجت مدیرعامل شرکت خودرو سازان جنوب و جمعی از مدیران وکارشناسان این شرکت ها حضور داشتند.

این تفاهم نامه در حوزه های مهندسی، پژوهشی، اجرایی، آموزشی و مشاوره ای در حوزه صنعت خودرو و موتورسیکلت برقی برای مدت چهار سال در جهت رسیدن به اهداف فوق منعقد شد.

گفتنی است پیش از این تفاهم نامه همکاری در زمینه ی تولید خودرو و موتور سیکلت های برقی بین شرکت کارخانجات مخابراتی ایران و شرکت خودرو سازان جنوب به امضا رسیده بود و انتظار می رود هم افزایی با دانشگاه صنعتی شیراز زمینه موفقیت در این پروژه را بیش از پیش افزایش دهد.