تلفن:۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

انتصاب دو عضو جدید درهیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در احکامی جداگانه مهرداد سهرابی و محمد رضا خدابخشی را بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، با حکم محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهرداد سهرابی و محمد رضا خدابخشی بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران منصوب شدند.

مهرداد سهرابی، هم اکنون مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس می باشد و محمدرضا خدابخشی نیز سابقه مدیریتی در پست های مختلف شرکت را در کارنامه کاری خود دارد.

وزیر ارتباطات همچنین از زحمات دکتر جمشید آقایی و دکتر مهدی راستی در دوران تصدی این مسئولیت تقدیر کرد.