تلفن:۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

مشاغل سخت و زیان آور کارگران ITMC شناسایی می شوند

معاون اقتصادی و منابع انسانی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران و هیأت همراه در دیدار با سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس قانون مشاغل سخت و زیان آور را به نفع کارگران شرکت مورد بررسی و تتبع قراردادند.

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، بیست و هفتم شهریور ماه سال جاری هیأتی متشکل از علیرضا شهبازی معاون اقتصادی و منابع انسانی، محمد کمال پور ادیب مدیر دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل و مدیر امور اداری و منابع انسانی، رسول قدمی عضو شورای اسلامی کار و سید محمد مهدی هاشمی کارشناس روابط عمومی با مهندس مصطفی هاشمی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار کردند.

در این دیدار نمایندگان شرکت کارخانجات مخابراتی ایران ضمن تبریک انتصاب مهندس هاشمی به سرپرستی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، مشاغل سخت و زیان آور کارگران کارخانجات مخابراتی ایران را مورد کنکاش قراردادند.

طبق قانون،کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی هستند که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، باعث تنشی بالاتر ازظرفیت های طبیعی کارکنان می شود و کارفرما تلاش می کند با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نماید .

مصطفی هاشمی پیش از این مدیریت روابط کار اداره کل و ریاست بازرسی کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان فارس را برعهده داشته است.