تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

بازدید معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیأت همراه از ظرفیت ها وامکانات کارخانجات مخابراتی ایران از جمله سالن تولیدات و بخش کارخانه نوآوری و پروژه های در دست اقدام کارخانه بازدید کردند

 

 

صبح امروز 21 مهرماه 1400 هیات رسمی به ریاست آقای مهندس هاشمی معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران بازدید کردند. در جریان بازدید هیات یاد شده ، ظرفیت ها وامکانات کارخانجات مخابراتی ایران از جمله سالن تولیدات و بخش کارخانه نوآوری و پروژه های در دست اقدام کارخانه معرفی گردید . علاوه بر معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقایان اشرف سرخه مشاور محترم وزیر ، لدنی مدیر کل حوزه فناوری وزارت ، مقامات ارشد شرکت مخابرات ایران و استان فارس مرکب از آقایان یافتیان عضو هیات مدیره ، خلیلی و لطفعلی معاونت محترم ، ایزدی مدیر مخابرات استان و مدیران ارشد اپراتور همراه اول مرکب از آقایان بهروزی قائم مقام مدیر عامل ، نقیبی نژاد مدیر همراه اول استان و نمایندگان اپراتورهای ایرانسل و همچنین شکوهی نماینده رایتل و رضوانی نماینده زیر ساخت در این بازدید حضور داشتند. کارخانجات مخابراتی ایران ، به عنوان قدیمی ترین و مهمترین قطب صنعتی مخابراتی کشور است که در سال 1346 تاسیس گردیده و در حال حاضر با فراهم آوردن زمینه اشتغال برای تعداد نزدیک به ۴۰۰ نفر در سطح استانی، نسبت به عرضه تولیدات در حوزه مخابرات در سالهای اخیر با رویکرد خلاقیت و نوآوری به منظور حفظ استقلال و خودکفایی کشور در این عرصه تلاش می کند.