تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

زمینه های همکاری ITMC و توسعه پلیمر کنگان بررسی شد

در بازدید مدیران ارشد شرکت توسعه پلیمر کنگان از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران زمینه های همکاری بین دو شرکت بررسی و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیاتی متشکل از مدیران شرکت توسعه پلیمر کنگان، مجری پروژه های PDH/PP در مجموعه کارخانجات مخابراتی ایران حضور یافتند. در این بازدید، با مشارکت و همراهی معاونت های بازرگانی، پژوهش و مدیران پروژه، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ITMC در حوزه های مختلف معرفی گردید که مورد استقبال شرکت توسعه پلیمر کنگان قرار گرفت و بر این اساس به دعوت آن شرکت مقرر گردید کارگروهی از کارخانجات مخابراتی ایران از سایت فاز ۳ پتروشیمی کنگان بازدید به عمل آورد و زمینه های همکاری های مشترک طی قراردادی به مرحله اجرا در آید.

در این بازید آقای دکتر بیدارپور در حوزه IT ، آقای مهندس مولازاده در حوزه تامین تجهیزات، آقای مهندس محمدی در حوزه سرپرستی پروژه و خانم مهندس سالاری در حوزه سرپرستی فرایند از شرکت توسعه پلیمر کنگان حضور داشتند.

 

 

 

روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران