تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و کارخانجات مخابراتی 

درنشست مشترک مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور تفاهم نامه همکاری آموزشی میان طرفین به امضاء رسید.

 

 
 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، غلامحسن حسینی نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور و روح اله نصیری، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران در نشست روز یکشنبه مورخ ۲۶ دیماه در محل تهران تفاهم نامه همکاری آموزشی امضا کردند.

براساس این تفاهم نامه سه ساله، سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور متعهد گردید نسبت به تهیه و تدوین منابع آموزشی و کمک آموزشی مطابق با استانداردهای مورد نیاز ITMC، برگزاری دوره های آموزشی در راستای تربیت نیروی ماهر در بخش تولید، در اختیار گذاشتن کلیه کارگاه های آموزشی سراسر کشور به ITMC، معرفی مربیان ماهر و صدور مجوز مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی به شرکت کارخانجات مخابراتی ایران خدمات ارائه نماید.

همچنین براساس این تفاهم نامه شرکت کارخانجات مخابراتی ایران متعهد گردید در زمینه فراهم سازی اشتغال مهارت آموختگان دوره های آموزشی فنی حرفه ای، همکاری در تدوین پودمان آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی، ارتقای مربیان سازمان فنی حرفه ای، حمایت های مادی و معنوی از برگزاری سمینارهای علمی مهارتی و... با سازمان فنی حرفه ای همکاری نماید.

شایان ذکر است مقرر گردید به منظور پیگیری تعهدات طرفین، کارگروهی با حضور نمایندگان طرفین تشکیل و در خصوص اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه اقدام گردد.

 

روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران