تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

 

دیدار مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران و مدیرعامل بانک تجارت

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، دکتر نصیری مدیرعامل و مهندس پور اکبریان رئیس هیئت مدیره کارخانجات مخابراتی ایران با حضور در ساختمان مرکزی بانک تجارت با دکتر اخلاقی، مدیرعامل و دکتر ابراهیمی مدیر سرمایه گذاری بانک تجارت دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه که با حضور دکتر قادری، نماینده محترم مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسلامی، دکتر نوروزی، سرپرست بانک تجارت استان فارس و دکتر خانی، مشاور عالی مدیرعاملITMC برگزار شد، مسائل فی مابین مطرح و بررسی گردید.

 

 

روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران