تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

  بازدید مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین و مدیران از توانمندی شرکت های داخلی

 

 

 

 

برگزاری مراسم روز جهانی ارتباطات در محل پژوهش گاه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازدید مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین و مدیران از توانمندی شرکت های داخلی

 

  

روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران