تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

 مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران جهت ترم مهر1401 دانشجو می پذیرد

 

 

 

معرفی مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

<