هوشاب سیستم آبیاری هوشمند

  محصولی از کارخانجات مخابراتی ایران

  یکی از تنگناهای اساسی پیش روی ایران درحال حاضر و با اهمیت بیشتر درسال های آتی، کافی نبودن آب برای مصارف گوناگون بویژه در بخش کشاورزی و محیطهای طبیعی است.
  موقعیت جغرافیایی ایران از نظر شرایط اب و هوایی در زمره مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد.
  متوسط میزان بارندگی سالانه آن به مراتب از متوسط بارندگی کره زمین کمتر بوده و توزیع زمانی و مکانی همین میزان بارشهای کم نیز با نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی بعنوان سه حوزه عمده مصرف آب در ایران تناسب چندانی ندارد.
  بنابراین استفاده بهینه از آب در مصارف کشاورزی در همه نقاط کشور ضروتی اجتناب ناپذیر از همین امروز و سال های آتی است.

  تازه های علمی و خبری

  چگونه بهره وری آب را در مزارع کشاورزی افزایش دهیم
  92 درصد از آب کشور در بخش کشاورزي مصرف مي شود درحالیکه بهره وري آن کمتر از ۴۰درصد است و سامانه هوشاب محصول جدیدکارخانجات مخابراتی ایران بهترین گزینه در کاهش هدر رفت آب در حوزه کشاورزی است

  ادامه مطلب

  مزایای سیستم آبیاری هوشمند
  برخی از مزایای سیستم آبیاری هوشمندکه برای کشاورزان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند به شرح زیر اعلام می گردد.

  ادامه مطلب

  شعار روزجهانی آب با سامانه هوشاب محقق می شود
  استفاده از سیستم آبیاری هوشمند بویژه دربخش کشاورزی، باغداری و فضای سبزکشور با توجه به شعار روز جهانی آب در سال جاری که " ارزش آب " تعیین شده، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

  ادامه مطلب