افتخارات

سیستم آبیاری هوشمند هوشاب در هشتمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات در محور پژوهش های منتهی به فناوری ( زیرمحور پژوهش منتهی به محصول ) موفق به کسب رتبه دوم در سطح کشور گردید.