شعار روزجهانی آب با سامانه هوشاب محقق می شود

استفاده از سیستم آبیاری هوشمند بویژه دربخش کشاورزی، باغداری و فضای سبزکشور با توجه به شعار روز جهانی آب در سال جاری که " ارزش آب " تعیین شده، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدیرعامل ITMC با اشاره به آغاز تولید سیستم هوشمند آبیاری ( هوشاب ) درکارخانجات مخابراتی ایران گفت: استفاده از سیستم آبیاری هوشمند بویژه دربخش کشاورزی، باغداری و فضای سبزکشور با توجه به شعار امسال روز جهانی آب که " ارزش آب " تعیین شده است، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

دکتر نصیری گفت : استفاده از سیستم آبیاری هوشمند در جهت کاهش هدر رفت آب در حوزه کشاورزی، باغداری و فضای سبز کشور بسیار موثر است.

وی افزود: تجهیز کردن اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری و هوشمندسازی آنها یک راهکار موثر و کارآمد در جهت صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری است.

دکترنصیری گفت: تجربیات جهانی نشان میدهد که برخورداری از سامانه های هوشمند در استفاده درست از آب بعنوان یک منبع بی بدیل خدادادی تنها راهکار موثر در حفاظت از آب و پیشگیری از مشکلات ناشی از کمبود آن درکشورهایی با شرایط ایران است.

 

سامانه آبیاری هوشمند بعنوان آخرین دستاورد کارخانجات مخابراتی ایران از ابتدای سال جاری عرضه عمومی شده و نمونه های آزمایشی آن در مزارع بزرگ کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.