مزایای سیستم آبیاری هوشمند


برخی از مزایای سیستم آبیاری هوشمندکه برای کشاورزان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند به شرح زیر اعلام می گردد.

هم آبیاری می کند هم کوددهی

آبیاری از طریق سیستم آبیاری هوشمند بسیار موثرتر و کارآمدتر از سیستم های آبیاری قدیمی است

زیرا این سیستم ها بطور خودکار هر منطقه را که نیاز به آب و رطوبت داشته باشند شناسایی، آبیاری و کوددهی می نمایند

در حالی که سیستم های قدیمی فقط طبق برنامه ای که به آنها داده شده عمل می کند

و برخی مناطق بیش از حد آب دریافت می کنند و بعضی دیگر خشک می مانند.

سیستم در زیر زمین کار گذاشته می شود

این سیستم ها در زیر زمین کار گذاشته می شوند. بنابراین، هیچ شلنگ مزاحمی در سراسر زمین وجود نخواهد داشت.

آبپاش ها در مواقع لزوم از داخل زمین بیرون می آیند و پس از اسپری کردن آب، به داخل برمی گردند

سیستم آبیاری قطره ای هوشمند زیرزمینی هم کارش را خارج از دید انجام می دهد.

به صورت قطره ای عمل می کند

سیستم آبیاری هوشمند به صورت قطره ای عمل می کند و از آنجاییکه حسگر تشخیص رطوبت خاک دارد، جایگزین بسیار مناسبی برای روش های آبیاری قدیمی است و می توان آن را بهترین راهکار صرفه جویی در مصرف آب دانست

اگر باران ببارد آبیاری را متوقف می کند

سیستم آبیاری هوشمند می داند که چه زمانی آبیاری را شروع کند، چقدر طول بکشد و چه زمانی تمام شود.

حتی می داند که چه روزهایی از هفته باید زمین را آبیاری کند

سیستم متوجه رطوبت خاک می شود و اگر در طول هفته باران ببارد، برنامه آبیاری بعدی را متوقف می کند.

پس دیگر نیاز نیست کشاورز نگران گیاهان خود باشد و بخاطر آبیاری آنها سایر برنامه های خود را نصفه و نیمه رها کند زیرا از طریق گوشی هوشمند یا کامپیوتر خود و از راه دور می توانید شرایط محل را کنترل نمایید.

معایب سیستم آبیاری هوشمند

سیستم آبیاری هوشمند کمی گران است.

و هر چه مساحت محل مورد نظر بیشتر باشد، تعداد بیشتری از این سیستم ها را باید به کار گرفت.

البته صرفه جویی در هزینه های قبوض آب این عیب سیستم های آبیاری هوشمند را از بین می برد.