ارتباط با ما

 

برای ارتباط با کارخانجات مخابراتی ایران مسابل مربوط به هوشاب از فرم درج پیام زیر استفاده فرمایید.

درج پیام

لطفا پیام خود از طریق فرم زیر برای ما ارسال فرمایید.

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید

لطفا آدرس ایمیل را وارد کنید

لطفا کدملی خود را وارد کنید

لطفا شماره تماس وارد کنید

لطفا شماره همراه را وارد کنید

لطفا آدرس پستی خود را وارد کنید

لطفا موضوع را تایپ کنید

لطفا موضوع را تایپ کنید