ITMC

تاریخچه حوزه آموزش 

برگزاري دوره‌هاي آموزشي درون‌سازماني و برون‌سازماني مطابق برنامه‌‌ي نيازسنجي براي واحدهاي مختلف کارخانجات
برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي
ارائه‌ي سمينارها توسط کارشناسان
تدوين و تکثير جزوات آموزشي جهت ارتقاي سطح علمي همکاران
اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه‌هاي مخابرات، BTS، موبايل، منابع تغذيه، تجهيزات پزشکي
همکاري با دانشگاه به‌صورت اجراي پروژه‌هاي پژوهشي مشترک
 اصلاح و بهبود اصول و روش‌هاي طراحي و مهندسي
ارتقاي دانش مديران واحدهاي مختلف
ارتقاي دانش پرسنل در همه واحدها
بالا بردن توان علمي کارشناسان در جهت ايجاد فناوري بومي
بالا بردن توان علمي کارشناسان در جهت افزايش قدرت رقابت با ساير توليدکننده‌ها

"شرکت کارخانجات مخابراتی ایران ، اولين و بزرگترين شرکت دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات مخابراتی کشور"

شما به چه چیزی نیاز دارید؟

ما در همه زمینه ها سخت کار می کنیم

ارزش های محوری

استراتژی های کلان

با مدیران شرکت کارخانجات مخابراتی ایران آشنا شوید.

FA_IR